• (0533) 661 14 71
 • (0224) 677 00 04
 • info@piroglutohum.com

Yem Bezelyesi

 • Yüksek yeşil ve kuru ot verimi
 • Hayvan beslemede sorunsuz kullanım
 • Toprakta yüksek miktarda azot birikimi
 • Fusarium ve antraktoza karşı yüksek tolerans
 • Farklı toprak tiplerine yüksek adaptasyon
 • Soğuğa yüksek tolerans
 • Kaba ot ihtiyacı için için ekilen yeşil ot, kuru ot, ve silaj yapılan soğuğa dayanıklı, kışlık ve tek yıllık yem bitkisidir. Ekim sonu veya kasım başı ekimi yapılan yem bezelyesi dekara saf olarak 10-14 kg, karışık olarak ekilecekse 8-10 kg kullanılması tavsiye edilir. Karışık ekimlerde tritikale, buğday ve arpa ile dekara 2-4 kg kullanılarak ekim yapılmalıdır.

  Toprak hazırlığı yonca, fiğ ekilecekmiş gibi yapılabilir. Ekim derinliği yüzlek olacak şekilde 1-1,5 cm geçmemelidir. Ekim hububat mibzeri ile yapılabilir. Tohum gözüne yem bezelyesi gübre gözüne buğday veya tritikale koyularak ya da her ikisi de karıştırılarak ekilebilir. Ekimden önce dekara 25-30 kg DAP(18-46-0) veya 15-15-15 gübrelerinden biri kullanılmalıdır.

  Yem bezelyesi birlikte ekildiği bitkiye göre 80-200 cm arası boy yapar. Nisan sonu mayıs başında hasat edilebilir. Hasat sonrası yerine ikinci ürün ekilebilir. Hasat tam çiçeklenme döneminde yapıldığında silaj olarak 2500-4500 kg/da, kuru ot olarak 500-1500 kg/da verim alınabilir.