• (0533) 661 14 71
 • (0224) 677 00 04
 • info@piroglutohum.com

Mera Karışımı

 • Uzun ömürlü, pas hastalığına dayanıklı türlerin karışımıdır.
 • Toprağa azot fikse ederek diğer bitkileri besleyen protein ve mineral içeriği yüksek türler içerir.
 • Otlamaya son derece uygun mera bitkisidir.
 • Sulu veya susuz alanlarda tesis edilir.
 • Yağışlı bir ekolojide sulanmadan yetiştirilebilir.
 • Meralar için çok uygun bir karışımdır.
 • Uzun ömürlü, çok yıllık, hastalıklara dayanıklı türlerden oluşur.
 • Mera alanı tesisi yapıldıktan sonraki ilk kullanım otlatma için olmamalıdır. Toprak yüzeyinden yaklaşık 4-5 cm yukarıdan biçim yapılmalıdır.

  İlk kullanımın biçim yapılarak gerçekleştirilmesi, mera karışımındaki bitkilerin kök yapısının iyileşmesine katkıda bulunur. Buda daha sonraki dönemlerde otlatma esnasında hayvanların bitki sökümü şeklinde meydana getireceği zararı minimuma indirecektir.

  Varyetelerin tohum büyüklüğünün küçük olması sebebi ile ekimde çok dikkati olunmalıdır. Toprak iyice inceltilerek, tohum toprak tavının bulunduğu dönemde max 1-2 cm derinliğe ekim yapılmalı ve muhakkak ekinden sonra toprak silindir vb. bir alet ile sıkıştırılmalıdır.

  Sıkıştırılma yapılmayan arazilerde yüzeysel ekilen tohumların çimlendikten sonra nem bulması zor olduğundan dolayı, çimlenen tohumlar büyüyemeden ölürler ve sağlıklı bir mera tesisi yapılamaz.

  Mera alanı, Ege Güney ve Geçit Bölgeleri için sonbaharda, kışı soğuk geçen diğer bölgelerde ilkbaharda kurulmalıdır.

  Karışım mineral ve protein içeriği yüksek özel varyetelerden hazırlanmış olup yem kalitesi oldukça yüksektir.