• (0533) 661 14 71
  • (0224) 677 00 04
  • info@piroglutohum.com

SY Tuscany

  • Stabil koçan yapısı ve çok yüksek verim kapasitesine sahiptir.
  • Yüksek adaptasyon yeteneği sayesinde geniş ekiliş penceresi bulunmaktadır.
  • Gelişmiş kök sistemi dikkat çekicidir.
  • 15-16 cm sıra üzeri ekim sıklığında ve derin profilli toprak koşullarında en yüksek verime ulaşır.